PHOTOAIR

PHOTOAIR

Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment

Project title:
PHOTOAIR: Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment

The aim of this projects is to develop a new materials belonging to the third generation of photoactive materials and to design/develop air treatment systems based on developed active materials. New materials should be highly active, stable and activated by low powered and low cost irradiation sources (such as LEDs or black fluorescent UV lamps). It allows to design and built highly efficient and relatively low cost systems to remove VOCs (volatile organic compounds), odorants and pathogenic microorganism from polluted air in the one system. New approach to research on photoactive materials, lead to highly promising prospects for development of new photocatalytic air treatment systems for a wide range of applications, such as air treatment of indoor air (houses, public buildings and hospitals).


Celem projektu jest opracowanie nowych materiałów należących do trzeciej generacji materiałów fotoaktywnych oraz zaprojektowanie systemu oczyszczania powietrza w oparciu o otrzymane materiały. Otrzymane nowe materiały powinny sie charakteryzować wysoką aktywnością, stabilnością oraz powinny być aktywowane za pomocą tanich źródeł promieniowania o niskiej mocy (takich jak diody LED czy lampy fluorescencyjne UV). To pozwoli na budowę efektywnych oraz relatywnie tanich systemów do jednoczesnego usuwania lotnych związków organicznych (VOCs), odorów oraz mikroorganizmów patogennych ze strumienia zanieczyszczonego powietrza. Nowe podejście w projektowaniu materiałów o właściwościach fotokatalitycznych powinno pozwolić na opracowanie systemów do fokatalitycznego oczyszczania powietrza do zastosowania w domach, budynkach użyteczności publicznej czy budynkach służby zdrowia.


Why is the project needed?
The most important identified problem in the field of application of heterogeneous photocatalysis is: (a) high consumption of energy by UV sources (increased cost of installations), (b) low efficiency of the first and second generations photocatalyst under visible light, and (c) instability of the first and second generations photocatalyst during constants usage.
 
What is the objective of the project?
The objective of the projects is to develop a new materials belonging to the third generation of photoactive materials and to design/develop air treatment systems based on developed active materials. New materials should be highly active, stable and activated by low powered and low cost irradiation sources (such as LEDs or black fluorescent UV lamps)
 
What is the project expected to achieve?
(describe project outcome)
It allows to remove VOCs (volatile organic compounds), odorants and pathogenic microorganism from polluted air in the one system.
How will the project address these challenges?
(the project outputs)

Project outcome includes novel photoactive materials and full characterization of thereof together with laboratory scale prototypes of air treatment system.
 
Who is expected to benefit?
(the target groups)

The proposed project will allow to increase experience in the field of nanoparticles preparation and characterization of all researchers involved in project realization.
 

Projekt realizowany w ramach funduszu małych grantów
Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza