PHOTOAIR

PHOTOAIR

Third generation photoactive materials and new materials-based system for photocatalytic air treatment

PROJECT ACTIVITIES


Master Thesis:

  • „Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne TiO2, CdS, WO3 oraz ich nanokompozytów” (abstract - pdf file)

  • „Otrzymywanie i charakterystyka TiO2, SrTiO3 i ZnS oraz ich kompozytów” (abstract - pdf file)

  • „Otrzymywanie i charakterystyka półprzewodników TiO2, ZnO i Nb2O5 oraz ich nanokompozytów” (abstract - pdf file)

  • „Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne TiO2, CdSe, MoS2 oraz ich nanokompozytów”(abstract - pdf file)

  • „Otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów TiO2, KTaO3 i ZnS modyfikowanych CdSe oraz Pt”, (abstract - pdf file)

  • „Właściwości optyczne i powierzchniowe fotokatalizatorów na bazie KTaO3, WO3 oraz CdSe”, (abstract - pdf file)

  • „Modyfikacja powierzchniowa TiO2 za pomocą półprzewodników WO3, CdSe oraz metalu szlachetnego Au”, (abstract - pdf file)

  • „Właściwości fotokatalityczne półprzewodników KTaO3-TiO2/Cu2O”, (abstract - pdf file)

  • „Zastosowanie metody hydrotermalnej do otrzymywania KTaO3, CdS i WO3 oraz ich nanokompozytów"(abstract - pdf file)